نظرسنجی فعالیت‌های موسسه شمیم لیله‌القدر

اگر جمع ما جنبه‌های اقتصادی، تربیتی، سازندگی و حرکتی داشته و قرار بوده برنامه‌هایی را پیش ببرد و قدم‌هایی را بردارد، حال باید ببینیم این مجموعه، این کارها را کرده است یا نه؟ ببینیم کسانی که با ایشان همکار بودیم ، در همین مدت،قدم‌های برداشته‌اند یا نه؟خودمان را با آنها بسنجیم.

“جمع‌ها و حاصل جمع‌ها، صفحه ۱۷”


 

این نظرسنجی بدون نام است و هویت شما برای خوانندگان مشخص نخواهد بود

و محتوای آن فقط در اختیار مسئولین موسسه شمیم لیله‌القدر قرار می گیرد.

 

برای شرکت در نظرسنجی کلیک کنید