تشکیل موسسه شمیم لیله القدر

بدون شک می توان گفت در عصر حاظر مدعی پرچمدار این نوع حرکت سازنده و بنیادی که توانسته با الهام ازچشمه جاری وحی  که  بینات و کتاب و میزان  را در تربیت  و ترکیب و تبدیل در اخلاق  و  زمینه ساز ایجاد  نظام های سازنده بشر در جهت هدفی که خلق شده اند” با دیدگاه جامعی که به نظام کلی دین اصیل داشته ”  بتواند ضمن در نظر گرفتن تمام ابعاد مختلف در تامین نیاز اساسی انسان ” با شناخت انسان و هستی و روابط بین انسان و هستی” جوابگوی تمام  شبهات موجود جامعه باز و متضاد کنونی و اندیشه های منحط غرب و شرق باشد، اندیشه ناب  استاد مرحوم علی صفایی حائری است که با لطف و عنایت الهی تعدادی از دغدغه مندان فرهنگی را بر این داشته، در شهر تهران که می توان ام القری ترویج این اندیشه ناب در نظر گرفته شود  با لحاظ نمودن فضایی که دسترسی خوبی داشته باشد “جهت رفت و آمد دانشجویانی که از سراسر کشور به این شهر مراجعه می نمایند” فراهم نمایند و این بستری باشد جهت ایجاد فعالیت های گسترده در سطح کشور در قالب امور فرهنگی ریشه دار در فضای واقعی و مجازی و ایجاد مهره سازی جهت پیاده سازی طرح های زمینه ساز ظهور حضرت حجت(عج).ان شاالله.

فعالیت های موسسه