واحد کودک و نوجوان

اهداف :

دانش و عشق پایه های اصلی این کارگروه بود و تجربه های گرانبهایی که با کودکان شکل گرفت همراه با حمایت خانواده های محترم موجب تحکیم این مجموعه گردید.

هدف ما ایجاد فضایی سازگار با روح کودکان است تا در آن بر اساس سه مؤلفه حریت، تفکر و شخصیت مهارت های مختلف را در قالب‌هایی از قبیل داستان، بازی، نمایش، نقاشی و.. بیاموزند.

انگیزه ما ایجاد فضایی جذاب برای کودکان بود تا مادامی که خانواده ها از مباحث معرفتی موسسه استفاده می‌نمایند، به رشد کودکان نیز پرداخته شود.

فعالیت ها