علوم حوزوی

  • تصویر از کتاب شرح لمعه

    کتاب شرح لمعه

    در ادامه فعالیت های کارگروه علوم حوزوی شرح کتاب لمعه در دستور کار قرار گرفت که هم اکنون در میانه…

  • تصویر از کتاب اصول فقه

    کتاب اصول فقه

    کتاب اصول فقه با توجه به سطح تحصیلات مرتبطین با موسسه و با نیت سرعت بخشیدن به دستیابی به محتوای…

دکمه بازگشت به بالا